EFEMIA I KLINIK / PRAKSIS

Ønsker du som professionel at have Efemia i klinik eller praksis, så kan du her klæde dig på til at være med i klubben.

  • Efemia til fremvisning
  • Efemia til afprøvning
  • Efemia på kommune bevilling
  • Anskaf et Efemia demosæt
Efemia i klinik
Informer om Efemia i Klinik

Overvej følgende for din patient, borger eller klient

Er kvinden den rette til at bruge Efemia? Spørg ind til hvorvidt:

  • et miljøbevidst valg har betydning for hende? Det kan være en årsag, som gør at hun bliver endnu gladere for Efemia.
  • hun er okay på at arbejde lidt med at få Efemia til at sidde korrekt? Efemia er ikke så enkel at bruge som et bind. På den anden side vil hun i hverdagen, slet ikke kunne mærke at hun er afhængig af et hjælpemiddel. Hun skal formentlig først forholde sig til, at hun bruger hjælpemiddel 16 timer efter indsættelse. Det er ikke som bleer, der skal bortskaffes hver 3-4 time.

Fremvisning af Efemia i klinik eller praksis

Et Efemia sæt kommer i tre størrelser og det er nødvendigt at prøve de tre størrelser for at finde den rette størrelse.

Efemia virker som en tvt-operation, den lægger et lille pres ind midt på urinrøret, når presset i maven stiger.

Hver 4. kvinde skal bruge lidt mere tid, end de øvrige kvinder på at lære at sætte den korrekt. Det handler om at få den højt nok op og skubbet tilstrækkeligt frem. Ikke alle kvinder er skabt ens, sidder bækkenbunden lidt højere oppe eller urinrøret lidt længere fremme skal hun arbejde lidt mere på at få Efemia til at sidde godt.

Efemia har en udløbsdato på 3 måneder. Produktet kan blive lidt gulligt i denne periode men det er ikke farligt. Læs mere på FAQ.

Afprøvning af Efemia i klinik

Ønsker du at afprøve Efemia i din klinik, så kan følgende guide måske hjælpe dig.

Når du undersøger kvinden, så undersøg først om hun har en intakt bækkenbund, som Efemia kan hvile på. Mærk efter hvor kvindens urinrør bedst rammes med Efemia.

Forsøg først at afprøve den mindste Efemia størrelse. Få den placeret over bækkenbunden. Skub lidt op og mærk at den lander oven på bækkenbunden. Mærk efter om du skal skubbe Efemia lidt frem, så den er i tættere kontakt med urinrøret.

Sidder bækkenbunden højere oppe, så må tværpinden komme med op i skeden. Den er så blød, at det ikke vil kunne mærkes.

Bed kvinden rejse sig op og gå lidt rundt. Lad hende bøje sig ned og efterfølgende hoste.

Oplever kvinden, at Efemia opleves ubehagelig, så prøv størrelsen større. Er Efemia størrelsen for lille, kan den føles irriterende. Det samme vil være tilfældet, hvis Efemia størrelsen er for stor.

Lad Efemia sidde lidt førend kvinden rigtig kan vurdere om Efemia føles korrekt.

Efemia på bevilling

Flere og flere kommuner bevilliger et årsforbrug af Efemia.

Arbejder du som privat fysioterapeut eller er du praktiserende læge eller gynækolog, og har du ikke kendskab til de enkelte kommuners arbejde, så kontakt Props & Pearls måske kan vi fortælle dig hvordan den enkelte kommune arbejder med inkontinens og hjælpemidler til inkontinente borgere.

I nogle kommuner vil det være en hjælp at professionel (læge, gynækolog, fysioterapeut, inkontinenssygeplejerske) bekræfter, at der er tale om en varig stress inkontinenslidelse og at kvinden vil have glæde af en Efemia.

De kommuner vi allerede har erfaring med har bevilliget Efemia kan kvinden finde på vores hjemmeside: shop.propsandpearls.com.

Hvis hendes kommune ikke er nævnt, kan det være fordi ansøgning ikke er afprøvet endnu. Bed hende kontakte os, hvis hun ønsker hjælp til at kontakte hendes kommune.

Efemia demosæt

Kontakt Props & Pearls hvis du som professionel ønsker et demosæt til fremvisning. Du kontakter os på info@propsandpearls.com Det er også muligt at få tilsendt en Efemia Blok eller visitkort hvis du ønsker at have Efemia i klinik/praksis.

KØB EFEMIA ↗

Startpakke til 1. gangsbruger. Enkelt pak til flergangs bruger.

TILFREDSGARANTI ↗

Tilbud lige nu. Returret på produktpris indenfor 21 dage.

FAQ ↗

Korte svar til alle dine spørgsmål. Spørg os, hvis du mangler svar på spørgsmål.